ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสัญญาคุณกัสมา รัดมาน

 

 

 

 

 

คุณชูศักดิ์ บินฮัด ผู้จัดการขายฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ประจำสำนักงานใหญ่ เป็นตัวแทนเข้ามอบสัญญาเมืองไทยตะกาฟุลวะฟาอ์ 20/15 แทนคุณ มาเรีย บินฮัด ตัวแทนในสังกัด ซึ่งเป็นแบบที่สามารถช่วยออมทรัพย์ด้วยระยะเวลา 15 ปีและให้ความคุ้มครอง 20 ปี ให้กับคุณ กัสมา รัดมาน ขอให้อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงตอบแทนคุณ กัสมา รัดมานและครอบครัว ที่ให้โอกาสและสนับสนุนโครงการเมืองไทยตะกาฟุล ยาซากั้ลลอฮูคอยรอน ครับ

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login