ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบปฏิทินเมืองไทยตะกาฟุลให้กับมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ นนทบุรี

 

 

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา คุณ อภิญญา วันแอเลาะ ที่ปรึกษาโครงการฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ในสายงานคุณ ชูศักดิ์ บินฮัด ได้เข้ามอบปฏิทินอิสลามบอกเวลาละหมาดของเมืองไทยตะกาฟุลให้กับมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ ปากคลองลำรี โดยมี อาจารย์ดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฏอตุ้ลอิสลาห์ นนทบุรี เป็นผู้รับมอบพร้อมสัปบุรุษมัสยิดร่วมรับมอบปฏิทินในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login