ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลจัดงาน Recruit เสนอมอบอาชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองไทยตะกาฟุลโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จัดงาน Recruit เสนอมอบอาชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส ที่โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติ จากอ.สมชาย เจริญประกอบ รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาการตลาดช่องทางตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจมาให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการประกันชีวิตและตะกาฟุล การเสนอมอบอาชีพ และอีกหลากหลายประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ นับว่าการจัดงานครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้นและสนใจสมัครเป็นตัวแทนกันอย่างมากมาย

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login