ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาทางเมืองไทยตะกาฟุลนำทีมโดย คุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตัวแทนตะกาฟุล คุณประเสริฐ มัสซารี ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการและเพื่อน ๆ จากฝ่ายขายต่าง ๆ ร่วมด้วยนักศึกษาจาก มอ.ปัตตานี คณะนักเรียนและคุณครูจาก
โรงเรียนอามานะฮ์ศักดิ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐสำหรับพี่น้องมุสลิม กิจกรรมครั้งนี้นับว่าทุกคนต่างลงทั้งแรงกายและ แรงใจกันอย่างเต็มที่ ทางเมืองไทยตะกาฟุลต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างมาก......

 

 

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login