ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสัญญาตะกาฟุล

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาคุณ มาเรีย บินฮัด ตัวแทนเมืองไทยตะกาฟุลฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ในสังกัดผู้จัดการขาย คุณชูศักดิ์ บินฮัด มอบสัญญาตะกาฟุลในโครงการเมืองไทยตะกาฟุล อะมานะฮ์ 95/20 ด้วยจำนวนเงินหลักตะกาฟุลที่ 1,000,000 บาทให้กับคุณ อารี(ซุ๊กรี่)อับดุลสลาม ที่สำนักงานการไฟฟ้า(คลองตัน) เพื่อประโยชน์ในหลายด้านเช่น การลดหย่อนภาษี , การคุ้มครองหรือหลักประกันในรูปแบบอิสลาม,เป็นมรดกให้กับครอบครัว, และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับบรรดาสมาชิกตะกาฟุลด้วยกัน , และที่สำคัญเป็นการผลักดัน ส่งเสริมธุรกิจของมุสลิมให้เติบโตเจริญรุดหน้าและเป็นประโยชน์กลับมาสู่ชาวมุสลิมมากที่สุด ในนามของเมืองไทยตะกาฟุลและตัวแทนเมืองไทยตะกาฟุลก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเมืองไทย ตะกาฟุลให้ประโยชน์ที่ดีเป็นอย่างยิ่งให้กับคุณ อารี(ซุ๊กรี่)อับดุลสลามและขอให้ครอบครัวคุณ อารี(ซุ๊กรี่)อับดุลสลามพบกับความเจริญก้าวหน้ากับธุรกิจและทุกๆด้าน ยาซากัลลอฮ์ฮูคอยรอนขอให้อัลลอฮ์(ซ.บ.)คุ้มครองครับ…..

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login