ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสัญญาคุณสุวัฒน์ กฤตยาเกียร์ณ

 

 

  

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมานี้ คุณชูศักดิ์ บินฮัด ผู้จัดการขายฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ได้มอบสัญญาตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 แทนคุณมาเรีย บินฮัดตัวแทนในสังกัด ให้กับคุณ สุวัฒน์ กฤตยาเกียร์ณ TV Station Director สถานี พอใจ ,เพลินใจ,เบาใจ และทางเมืองไทยตะกาฟุลต้องขอบคุณ คุณสุวัฒน์ กฤตยาเกียร์ณที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดี ๆ อย่างเมืองไทยตะกาฟุลที่จะให้ประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย ยาซากั้ลลอฮ์ฮูคอยรอน ขอให้อัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประทานความซาลามัตเราะห์มัต ความคุ้มครองให้กับครอบครัว และธุรกิจการงานเจริญรุดหน้ายิ่งๆขึ้นครับ

 

 

 

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login