ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสัญญาตะกาฟุล

 

 

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  คุณวาสนา(อามีนะห์) พูลสุข รับมอบสัญญาแทนคุณชันชนก ทองประสิทธิ์บุตรของคุณมาเรียม ทองประสิทธิ์สมาชิกเมืองไทยตะกาฟุล ทำสัญญาเมืองไทยตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15  เพื่อการออมเงินใช้ในอนาคต  ทั้งนี้คุณมาเรีย  บินฮัดผู้ดูแลสัญญาตะกาฟุลทั้งสองฉบับนี้ขอให้เอกองค์อัลลอฮ์(ซบ.)ได้ทรงคุ้มครองครอบครัวคุณมาเรียม ทองประสิทธิ์  อามีน....

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login