ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


แสดงความยินดีคุณนวาล หะสาเมาะ


             ขอแสดงความยินดีกับคุณนาวาล หะสาเมาะ ตัวแทนเมืองไทยตะกาฟุลในสังกัดคุณชูศักดิ์ บินฮัด ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ที่นำเสนอขายแบบตะกาฟุลจนสามารถได้รับรางวัลตัวแทนที่ผลิตผลงานสุงสุดอันดับ 1 ในสโมสรบานเย็นคลับเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา พร้อมรับถ้วยรางวัลจากสโมสรบานเย็นคลับอีกด้วย นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวแทนตะกาฟุลที่ได้สร้างความคุ้มครองให้กับชาวมุสลิมเราได้ถือสัญญาเมืองไทยตะกาฟุลเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่ามุสลิมได้เข้าใจและตอบรับกับโครงการตะกาฟุลของเมืองไทยตะกาฟุลมากขึ้น

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login