ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


โครงการสัมมนาศักยภาพผู้จัดการและตัวแทนเรื่องระบบไอที

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางเมืองไทยตะกาฟุลได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการและตัวแทนเรื่องระบบ IT เช่น Smart Web ,Smart Proposal และ ระบบ AS400 เพื่อให้ผู้จัดการและตัวแทนสามารถใช้ระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผลงานตะกาฟุลที่สามารถผลิตได้จากปีที่ผ่านมาสูงสุด ระดับผู้จัดการ FYP 800,000 บาท ระดับตัวแทนสูงสุด 20 อันดับแรก FYP 150,000 บาท และพิเศษสุดสำหรับตัวแทน The Star ที่สามารถผลิตผลงานสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 2 เดือนสุดท้าย

หลังจากการอบรมเรื่องวิชาการกันไปแล้ว ทางตะกาฟุลได้พาบรรดาผู้จัดการและตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกเดินทางไปทัศนศึกษากันต่อที่เขายายเที่ยงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพักผ่อนและร่วมทำกิจกรรมกับทางตะกาฟุล โครงการครั้งนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับความรู้และความสนุกสนานกันอย่างมากมายเลยที่เดียว

 

 

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login