ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสัญญาตะกาฟุล ให้คุณประเสริฐ อุ่นอำไพ


                  คุณสุวรรณา ผู้มีสุข ตัวแทนตะกาฟุลในสังกัดของคุณชูศักดิ์ บินฮัด ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ได้เข้ามอบสัญญาตะกาฟุล เพื่อฮัจญ์ 10/7 เพื่อเป็นการออมทรัพย์และเป็นการให้ความคุ้มครอง แก่คุณประเสริฐ อุ่นอำไพ  โดยมีคุณดรุณี ศรีทอง ภรรยาร่วมรับมอบสัญญาในครั้งนี้ด้วย ทางเมืองไทยตะกาฟุล จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี่ ที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login