ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบป้ายมัสยิดในจังหวัดเชียงราย

          เมื่อเร็วๆนี้ นายสหัษชัย เรียบเรียง เจ้าหน้าที่ทีมประสานงานการตลาดตัวแทน ตะกาฟุล ได้เป็นตัวแทนเข้าพบปะเยี่ยมเยียนและมอบป้ายมัสยิดให้แก่อิหม่ามและสัปบุรุษของมัสยิดอัน-นูร แม่สาย, มัสยิดนูรุลอิสลาม ปากีสถาน และมัสยิดอัลมุเนาวะเราะห์ ในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายชนะ พลายด้วง ตัวแทนขายของเมืองไทยตะกาฟุลเข้าร่วมมอบด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินนโยบายนำเงินปันผลจากแบบเมืองไทยตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไปบริจาคสร้างสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิม

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login