ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


ประกาศผลการตัดสินการประกวดโปสเตอร์ "เมืองไทยตะกาฟุล ประโยชน์แด่พี่น้องมุสลิม"

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

รางวัลที่ 1 โดยนางสาวญาสุมินทร์ ตำราเรียง ชื่อผลงาน "ตะกาฟุลแห่งความดี"

 

 

 

รางวัลที่ 2 โดยนางสาวชลณิชา หวังมี ชื่อผลงาน "Yateem's Dream"

 

รางวัลที่ 3 โดยนางสาวปพิชญา หวังเกษม ชื่อผลงาน "หนูอยากเห็นกะบะอฺ"

 

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลที่ 1 ไม่มีเนื่องจากไม่มีผู้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

 

รางวัลที่ 2 โดยนายอับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน

 

รางวัลที่ 3 โดยนายอาณกร เรืองปราชญ์

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login