ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


ผู้แทนจากสำนักฟัตวา มหาวิทยาลัยฟาฎอนีเข้าพบคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์

 

 

 

 

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ เมืองไทยตะกาฟุลได้รับเกียรติจาก ผู้แทนคณะกรรมการสำนักฟัตวา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี นำโดยผศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองประธานคณะกรรมการฟัตวา/คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคุณมูหัมมัดอิดรีส ดือเร๊ะ หัวหน้าสำนักฟัตวา/อาจารย์ประจำสาขาอุศูลุดดีน (หลักการอิสลาม) คุณดานียา เจ๊ะสนิ หัวหน้าสาขาวิชาชารีอะฮ์ (กฎหมายอิสลาม) /กรรมการฟัตวา และผู้แทนคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมการทำงานของเมืองไทยตะกาฟุล ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีคุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุลให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการทำงานในส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนของศูนย์การให้บริการลูกค้า และการทำงานของฝ่ายตะกาฟุล พร้อมกันนี้ทางสำนักฟัตวา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ยังได้เข้าพบและหารือกับ อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ และอ.บรรจง บินกาซัน กรรมการ ถึงหลักการอิสลามที่นำมาใช้และขั้นตอนต่างๆของการบริหารและดำเนินการตามหลักการอิสลามของเมืองไทยตะกาฟุล

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login