ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


ครั้งแรกกับงาน Meet the Boss ของเมืองไทยตะกาฟุล

 

 

 

 

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการส่งเสริมการขาย Meet the Boss ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวแทนตะกาฟุลที่ตั้งใจทำงาน และตั้งใจผลิตผลงานให้กับเมืองไทยตะกาฟุลอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคเป็นสถานที่แรก เพื่อให้ตัวแทนได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยความสุข พร้อมกับเก็บภาพที่ระลึกร่วมกัน หลังจากนั้นจึงได้เดินทางเข้าร่วมงานภาคพิธีการ ณ โรงแรงเอ-วัน รอยัล ครูซ พัทยา ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนตะกาฟุลที่สามารถผลิตผลงานตะกาฟุลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับเกียติจากอาจารย์บรรจง บินกาซัน กรรมการคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน คุณประเสริฐ มัสซารี ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมงานและเป็นผู้มอบรางวัล และคุณฟารุก วงศ์บริสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวปิดงาน

 

คุณมาเรีย บินฮัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตผลงานเงินสมทบตะกาฟุลสูงสุด

 

คุณอาอิชะห์ กายแก้ว ได้รับรางวัลผู้ผลิตผลงานจำนวนรายสูงสุด และรางวัลตัวแทนดาวรุ่งที่ผลิตผลงานเงินสมทบตะกาฟุล 100%

 

คุณชูศักดิ์ บินฮัด ได้รับรางวัลผู้ผลิตผลงานระดับทีมสูงสุด

 

คุณสุเบธร์ หมัดอาดั้ม ได้รับรางวัลผู้จัดการดาวรุ่งด้วยผลงานตะกาฟุล 100%

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login