ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุล ส่งมอบโครงการสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิม

 

    คุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะกาฟุล ได้ส่งมอบโครงการสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิมโดยการร่วมสร้างห้องน้ำ และที่อาบน้ำละหมาด แก่โรงเรียนอัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ที่จ.ปัตตานี โดยมีอาจารย์ซัมซูดิง เบ็ญสุหลง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบัญชีพิเศษสมาชิกของสัญญาตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA Standalone) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมืองไทยตะกาฟุลได้ทำประโยชน์ตอบแทนสังคมมุสลิม

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login