ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุล ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้แก่ไอแบงก์

 

 

 

 

     คุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการอบรมและให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลแก่พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (I Bank) สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ จ.สงขลา เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประกันที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม เพื่อเป็นการให้บริการธุรกรรมทางการเงินอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อรับของที่ระลึกจากเมืองไทยตะกาฟุลอีกด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login