ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เป็นวิทยากรการ Recruit

เมืองไทยตะกาฟุลร่วมเป็นวิทยากรการ Recruit ผู้ร่วมงานหน้าใหม่

 

 

     อ.สุนทร วงค์หมัดทอง ผู้ชำนาญงาน ฝ่ายตะกาฟุล ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการสรรหาผู้ร่วมงานหน้าใหม่ (Recriut) ซึ่งจัดขึ้น ณ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาพัทลุง โดยคุณสุชาติ จันทร์ทอง ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 2 เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันตามหลักการอิสลามแก่ผู้ที่สนใจอยากร่วมงานกับเมืองไทยตะกาฟุล ซึ่งเป็นงานที่ผู้ร่วมงานมั่นใจได้ว่าไม่ขัดต่อหลักการอิสลามอย่างแน่นอน อีกทั้งยังสามารถแต่งตัวได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาในขณะทำงานอีกด้วย และการร่วมงานกับเมืองไทยตะกาฟุลนั้นยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมซึ่งกันและกันได้อีกทางหนึ่ง

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login