ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


สนับสนุนการทำงานขององค์กรมุสลิม

เมืองไทยตะกาฟุลร่วมสนับสนุนการทำงานขององค์กรมุสลิม

 

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำดื่มเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อเป็นเครื่องดื่มระหว่างการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆในการประชุมสมัชชาอิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ์ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนกิจการงานด้านศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งที่เมืองไทยตะกาฟุลเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านศาสนาและองค์กรมุสลิมเสมอมา

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login