ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหมทดแทน

เมืองไทยตะกาฟุล มอบสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบสินไหมทดแทนสัญญาตะกาฟุลเพิ่มเติมแยกค่าใช้จ่ายและสัญญาตะกาฟุลเพิ่มเติมตะกาฟุลแบบวงเงินแน่นอน ให้กับคุณเจ๊ะมีเดาะ เจ๊ะโวะ ลูกค้าของเมืองไทยตะกาฟุล ที่ไว้วางใจและได้ทำประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามกับเมืองไทยตะกาฟุล โดยอยู่ภายใต้การดูแบของคุณมะห์มูด สะอุ ตัวแทนของเมืองไทยตะกาฟุล ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน10 ซึ่งคุณเจ๊ะมีเดาะ เจ๊ะโวะ ได้ป่วยเป็นโรคมาลาเรีย และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิโรรส โดยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมให้ทั้งหมดสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งนี้

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login