ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Empower

Empower New Takaful Agent

 

 

 

 

     อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับตัวแทนตะกาฟุล กับเมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "Empower New Takaful Agent" ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาปัตตานี โดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำให้ตัวแทนใหม่ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเมืองไทยตะกาฟุล รวมถึงหลักการทำงานและการบริหารจัดการภายใต้ระบบวะกาละห์ บิ้ลอัจรี่ หลังจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี กรรมการคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทำงานอย่างมุมีน ผู้ศรัทธา" เพื่อให้ตัวแทนได้เข้าใจถึงหลักการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และยังได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับตัวแทนที่ผลิตผลงานยอดเยี่ยมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแนะนำถึงผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล และเทคนิคการขายในหัวข้อ "เสนออย่างไรให้ได้งาน" เพื่อให้ตัวแทนนำกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ในวิธีการทำงานของตนเอง โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากตัวแทนใหม่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายวิโรจน์ จิเหม ได้รับถ้วยรางวัล Freshy Star พร้อมใบประกาศนียบัตรผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลยอดเยี่ยม

 

นางกอซีด๊ะ กาเกษ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลยอดเยี่ยม

 

และยังมีผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอภินันท์ เหาะยิ, นางสาวนิรดา ยามาลูดิน, นางสาวเสาวณีย์ สาแม, นางพัทธ์ธีรา รัตนชัย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ คือ นายประดิษฐ์ มูลทรัพย์ ผู้ผลิตผลงานเงินสมทบตะกาฟุลสูงสุดอันดับ 1 และนางมาเรีย บินฮัด ผู้ผลิตผลงานเงินสมทบตะกาฟุลยอดเยี่ยม

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login