ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


นักศึกษาเยี่ยมชมบริษัท

นักศึกษา มอ.ปัตตานีเข้าเยี่ยมชมบริษัท

 

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเมืองไทยตะกาฟุล พร้อมกับได้เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "เมืองไทยตะกาฟุล" โดยคุณปาตีเมาะห์ ลังเด๋ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตะกาฟุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีการร่วมกิจกรรมในการถามตอบเพื่อรับของรางวัล มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆจากนักศึกษา และเมืองไทยตะกาฟุลยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์รุสลี นุห์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลามอีกด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login