ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลสนับสนุนองค์กรมุสลิม

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์กรมุสลิม

 

 

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำดื่มให้แก่มัสยิดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือน

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login