ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหม

มอบสินไหมมรณกรรมโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุกลุ่มโรงเรียน

 

     นายชูศักดิ์ บินฮัด ผู้จัดการฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 เข้ามอบฮิบะห์สินไหมทดแทนให้กับน.ส.ขนิษฐา นุ่มจำนงค์ ซึ่งเป็นมารดาของ ด.ญ.สานันธินี นุ่มจำนงค์ นักเรียนโรงเรียนรอบิตีบริหารธุรกิจ ซึ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ โดยทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุกลุ่มโรงเรียน ซึ่งเป็นหลักประกันที่ฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจไว้ ณ ที่นี่ด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login