ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหมโครงการเพื่อพี่น้องมุสลิม

มอบสินไหมมรณกรรมโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 60,000 บาท ให้แก่นางสาวนูรฮาซีกีน อีซอ ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ของนางสาวกือซง มะแซ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตะกาฟุลในโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปปุรุษประจำมัสยิดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าที่ทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องมุสลิม ทางเมืองไทยตะกาฟุล ต้องขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login