ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหมมรณกรรม

มอบสินไหมมรณกรรมกรณีเสียชีวิตของรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

 

     อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ ดร.อิสมาแอ อาลี กรรมการเมืองไทยชารีอะห์ และคุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจากเมืองไทยตะกาฟุล เข้ามอบฮิบะห์สินไหมมรณกรรมจำนวน 120,000 บาท จากกรณีการเสียชีวิตของอิหม่ามรัศมี ดำชะไว รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีและประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบแทนผู้รับประโยชน์ ซึ่งจะนำเงินจำนวนนี้มอบให้แก่ครอบครัวของอิหม่ามรัศมี ดำชะไว ต่อไป โดยโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรอันทรงคุณค่าที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมมุสลิม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด รวมถึงสัปปุรุษทั่วไป

     โครงการนี้ให้ความคุ้มครองทั้งจากกรณีการสูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะด้วยเงินสมทบตะกาฟุลเพียง 500 บาทต่อปีให้ความคุ้มครองสูงถึง 120,000 บาทสำหรับคณะกรรมการฯ และเงินสมทบตะกาฟุลปีละ 300บาทหรือเพียงวันละ 0.82 บาทให้ความคุ้มครองสูงถึง 60,000 บาทสำหรับสัปปุรุษ รายละเอียดเพิ่มเติมต่อต่อฝ่ายตะกาฟุล โทร.0-2274-9400 ต่อ 6304-6306

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login