ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหม

มอบฮิบะห์สินไหมมรณกรรม

 

       เมื่อเร็วๆนี้ เมืองไทยตะกาฟุล โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มอบฮิบะห์สินไหมมรณกรรมจากการเสียชีวิตของนายสมชาย หยั่งทะเล ซึ่งเป็นสมาชิกตะกาฟุลแบบเมืองไทยตะกาฟุล แฮปปี้ไลฟ์ 21/21 และสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 โดยมีนายเก็ม หยั่งทะเล ผู้รับประโยชน์เป็นผู้รับมอบฮิบะห์สินไหมมรณกรรมและเงินปันผลพิเศษจากการบริหารจัดการตามหลักการอิสลาม ทางเมืองไทยตะกาฟุล จึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหยั่งทะเลมา ณ โอกาสนี้ด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login