ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Empower 2

Empower Takaful Agent 2

 

 

     อีกครั้งกับงาน "Empower Takaful Agent 2" โครงการดีๆที่จัดขึ้นโดยเมืองไทยตะกาฟุล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ สาขาปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ซาการียา หะมะ คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ / รองประธานกรรมการสำนักฟัตวา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "อากัตตะกาฟุลอย่างไร? ให้ถูกต้องตามหลักการศาสนา" และให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้กับตัวแทนที่ได้รับรางวัลจากการผลิตผลงานยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังมีการร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจากผู้ได้รับรางวัลในแต่ละรางวัลและอัพเดทแวดวงเมืองไทยตะกาฟุลโดยคุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุล โดยในงานนี้ได้รับการตอบรับจากตัวแทนและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

 

คุณกรรณิการ์ มัสซารี ผู้อำนวยการฝ่ายตะกาฟุล มอบของที่ระลึกให้แก่ผศ.ดร.ซาการียา หะมะ

 

คุณสุวรรณา ผู้มีสุข ได้รับถ้วยรางวัลผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลยอดเยี่ยม และคุณชูศักดิ์ บินฮัด ได้รับถ้วยรางวัลผู้ผลิตผลงานประเภทผู้จัดการ

 

คุณนันธา หยั่งทะเล ได้รับถ้วยรางวัลผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลต่อเนื่อง 6 เดือนขึ้นไป

 

 

คุณวิโรจน์ จิเหม และคุณกัณทิมา มะลี ได้รับถ้วยรางวัลผู้ผลิตผลงานตะกาฟุลยอดเยี่ยมประเภทจำนวนราย

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login