ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Freshy Camp 57 ครั้งที่ 2

Freshy Camp Takaful 57 ณ.อามาน่า แปซิฟิค

 

 

 

 

     อีกครั้งกับ "กิจกรรมปฐมนิเทศน์ตัวแทนใหม่" (Freshy Camp Takaful) ที่จัดโดยเมืองไทยตะกาฟุล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ.อามาน่า แปซิฟิค จ.สงขลา เพื่อเป็นการแนะนำตัวแทนน้องใหม่ให้ได้รู้จักกับเมืองไทยตะกาฟุล ความแตกต่างระหว่างแบบประกันทั่วไปและแบบตะกาฟุล วิธีการนำเสนอขาย วิธีการส่งงาน และการปรับมุมมองความคิดต่างๆในการทำอาชีพตัวแทน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสามารถนำไปในการทำงานได้ต่อไป

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login