ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหมมรณกรรม

มอบสินไหมมรณกรรมโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

     เมืองไทยตะกาฟุล ได้มอบสินไหมมรณกรรมของนางมีเน๊าะ โต๊ะสะดี ซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม ให้กับบุตรชายทั้งสองของนางมีเน๊าะซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยการดูแลของคุณยารอนะ ตะเย๊าะ ผู้จัดการศูนย์ ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 99 ทางบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียสมาชิกครอบครัวในครั้ง

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login