ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Recruit @ Phuket

คัดสรรดาวสู่ตัวแทนตะกาฟุล

    

 

 

 

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ ทีมตะกาฟุล ได้ลงพื้นที่ ณ มัสยิดเอ้าวาลุ้ลฮีดายะห์ (บางคณทีล่าง) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้และสร้างโอกาสในการทำอาชีพตัวแทนให้กับกลุ่มสตรีมุสลิม ต.ราไวย์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.บรรจง บินกาซัน คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ของการประกันที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม นอกจากนี้คุณนันธา หยั่งทะเล ผู้จัดการขาย ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน4 ยังได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานจนได้รับความสำเร็จในอาชีพนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมในการทำอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำนวนมาก

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login