ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เลี้ยงละศีลอด

เลี้ยงละศีลอด @ รร.ปาร์ควิวรีสอร์ท จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล ได้จัดเลี้ยงละศีลอดแก่พี่น้องมุสลิมขึ้น ณ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ท จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อิสมาแอ อาลี คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมละศีลอดพร้อมกัน ซึ่งภายในงานยังมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมละศีลอดด้วย

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login