ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


สุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี่ ฮ.ศ.1436

Eid Mubarak อีดิ้ลฟิตรี่ ฮ.ศ.1436

 

 

     "อีดมุบาร๊อก ตะก๊อบบะลั้ลลอฮุ มินนาวะมินกุม"

 

ขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานที่ดีจากเราและจากท่าน ขอมะอัฟทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจไว้ ณ ที่นี้

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login