ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


นักศึกษา มอ.ปัตตานี เยี่ยมชมกิจการ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเมืองไทยตะกาฟุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานเมืองไทยตะกาฟุล โดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาในการดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักการอิสลามของเมืองไทยตะกาฟุล โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำความเป็นมาของบริษัทฯ และคุณปาตีเมาะห์ ลังเด๋ง เจ้าหน้าที่ตะกาฟุลมาให้ความรู้เกี่ยวกับตะกาฟุล และการบริหารจัดการด้านการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องการประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถต่อยอดจากวิชาในห้องเรียนได้ หลังจากนั้นได้พาเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าที่ทันสมัย เหมาะกับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login