ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


Takaful Camp

โครงการ Takaful Camp จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมื่อเร็วๆนี้ ทีมตะกาฟุล ได้จัดโครงการ "Takaful Camp" ขึ้น ณ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามและหลักการตะกาฟุลกับตัวแทนใหม่ รวมทั้งตัวแทนในระบบ ที่สนใจอยากทำตลาดตะกาฟุล เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง บินกาซัน คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการอิสลามและหลักการตะกาฟุล และยังได้รับเกียตริจากคุณสิริมา ฮวดกระโทก ผู้จัดการขายมาตรฐาน ฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 5 มาร่วมแชร์ประสบการณ์และวิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งโครงการในครั้งนี้นอกจะได้รับความรู้แล้ว ตัวแทนยังได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและบรรยากาศอันสดชื่นภายในรีสอร์ทอีกด้วย 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login