ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบสินไหมมรณกรรม ณ มัสยิดบ้านดอน

มอบสินไหมมรณกรรมสมาชิกโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

 

      อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ และคุณมะกอเซ็ง สนิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตัวแทน เป็นตัวแทนมอบสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกจากโครงการเมืองไทยตะกาฟุลเพื่อพี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน บ้านดอน

    

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login