ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


โครงการ CSR จ.ลพบุรี

มอบโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ มัสยิดนูรุ้ลเลาะห์ จ.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

     เมืองไทยตะกาฟุล นำทีมโดยคุณมะกอเซ็ง สนิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการตัวแทน และเจ้าหน้าที่ทีมตะกาฟุล ลงพื้นที่มอบโครงการสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิม ณ มัสยิดนูรุ้ลเลาะห์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ และการเดินทางเข้าไปยังมัสยิดค่อนข้างลำบาก โดยในครั้งนี้เมืองไทยตะกาฟุล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมอาคารเรียนศาสนาและการอ่านอัล-กุรอาน สำหรับเด็กๆในชุมชน โดยมีคณะกรรมการมัสยิดร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการนี้เป็นการนำเงินปันผลจากสัญญาตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.Standalone) มาบริจาคตามนโยบายของเมืองไทยตะกาฟุล

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login