ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


กิจกรรม CSR ณ มัสยิดบำรุงอิสลาม

มอบโครงการ CSR ณ มัสยิดบำรุงอิสลาม จ.นครนายก

 

 

     คุณมะกอเซ็ง สนิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการตัวแทน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมตะกาฟุล และตัวแทนฝ่ายขายสะสมเงินเดือน 5 เข้ามอบโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิม (CSR) โดยได้มอบสีและอุปกรณ์ทาสีให้กับท่านอีหม่ามและกรรมการประจำมัสยิดบำรุงอิสลาม จ.นครนายก เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมมัสยิด โดยโครงการนี้เป็นการนำเงินปันผลจากสัญญาตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคลมาบริจาคเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login