ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


จับสลากสำหรับสมาชิกตะกาฟุลกับโครงการ"เมืองไทยตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์"

                       เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการ "เมืองไทยตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์" ที่มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกตะกาฟุลที่สมัครสมาชิกกับแบบเมืองไทยตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5 และแบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9 สำหรับทุก ๆ 25,000 บาทมีสิทธิ์รับ 1 สลากในการจับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 10 ใบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

                        วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาได้ทำพิธีจับสลาก ณ ห้องประชุม 4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีสักขีพยานจากสื่อต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณประวิทย์  พัดลม  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Banking&Insurance

2. คุณศิริพร  ชูสังกิจ  บรรณาธิการข่าวการเงินและประกัน  นิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์

3. คุณสุจิวรรณ  รอดเงิน  ผู้อำนวยการและบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์สยามอินชัวร์รันส์

4. คุณปฏิญญา  มัจฉา  นิตยสาร Leader Time

5. คุณสุวรินทร์  ตาป้อ  นิตยสาร  Money Life

และคุณบัญชา  อินทรวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายการพนัน สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง

                        สมาชิกตะกาฟุลที่ได้รับรางวัลเดินทางไปทำอุมเราะห์จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 60,000 บาทในครั้งนี้ได้แก่

1. คุณดำริห์  มุขตารี  จากจังหวัดลำปาง

2. คุณแน่งน้อย  อิงคถาวรวงค์  จากจังหวัดสงขลา

3. คุณปรวีร์  ฉัตรธานี  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. คุณพรทิพย์  ธนวรานิช  จากจังหวัดนครราสีมา

5. คุณนันทา  ไม้หอม  จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ในนามของเมืองไทยตะกาฟุลขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

คุณจรัญ  วุฒินรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์บรรจง  บินกาซัน คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ให้ความรู้เรื่องการทำอุมเราะห์

บรรยากาศการจับฉลาก

พร้อมสักขีพยาน

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login