ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลเข้าพบเลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

         เมืองไทยตะกาฟุลโดยคุณมะกอเซ็ง  สนิ  ผู้บริหารทีมตะกาฟุล พร้อมด้วยอิหม่ามซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย เข้าพบอาจารย์ยามาล  หวานสุโหลง  เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สำนักงานคณะกรรมการฯ  เพื่อขอคำปรึกษาในการประชาสัมพันธ์โครงการเมืองไทยตะกาฟุลให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักเมืองไทยตะกาฟุลและรับรู้เรื่องการประกันที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากท่านเลขานุการกรรมการฯเป็นอย่างดี

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login