ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


พิธีจับฉลากรางวัล "ตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์" ครั้งที่ 2

         เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วกับพิธีจับฉลากรางวัล "ตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 6 อาคาร B ชั้น 5 ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง  บินกาซัน  คณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์  ร่วมเป็นสังขีพยานและจับรางวัลในครั้งนี้  รายละเอียดโครงการนี้คือ  สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกตะกาฟุลทุก ๆ 10,000 บาท มีสิทธิ์รับ 1 สลากในการจับรางวัล  ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559

        ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 3 ท่านดังนี้

1. คุณซาล์ปียะ  สาและ  จากจังหวัดยะลา

2. คุณรอบีอะห์  แสงเปราะ  จากจังหวัดกรุงเทพฯ

3. คุณอัลฟาตีหะฮ์  เจ๊ะสอเหาะ  จากจังหวัดปัตตานี

ทางเมืองไทยตะกาฟุลขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน และขอขอบคุณสมาชิกตะกาฟุลทุก ๆ ท่านที่สนับสนุนโครงการเมืองไทยตะกาฟุลด้วยดีเสมอมา

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login