ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


ตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์ ครั้งที่ 3

     

     โครงการดี ๆ สำหรับสมาชิกเมืองไทยตะกาฟุล 

ที่สมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560 

ชำระเงินสมทบฯ ทุกๆ 10,000  บาท

มีสิทธิ์รับ 1 สลากในการจับรางวัลเดินทางไปทำอุมเราะห์จำนวน 3 รางวัล  รางวัลละ 48,000 บาท 

 จับรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login