ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


เมืองไทยตะกาฟุลมอบทุนการศึกษา

 

 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ "มอบทุนการศึกษา" โดยเมืองไทยตะกาฟุล

สถานที่:โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 


      เมืองไทยตะกาฟุลมอบทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

จากงบประมาณของกองทุนสัญญาตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการนำเงินปันผลกลับคืนสู่สังคม

 


      การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการ คณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดนนทบุรีมาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆอีกด้วย

 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกเมืองไทยตะกาฟุลทุกท่าน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้
ดังที่อัลเลาะห์ทรงมีโองการไว้ว่า
"และพวกท่านจงช่วยเหลือกันในเรื่องของความดี" (มาอิดะห์2)

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login