ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจอก จ.กำแพงเพชร

 

 

 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ "มอบทุนการศึกษา" โดยเมืองไทยตะกาฟุล

สถานที่:โรงเรียนบ้านหนองจอก  จ.กำแพงเพชร

 

 

 เมืองไทยตะกาฟุลมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงเรียนบ้านหนอกจอก จ.กำแพงเพชร โดยมีคณะครู  ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง  และผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นงบประมาณของกองทุนสัญญาตะกาฟุลเพื่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการนำเงินปันผลกลับคืนสู่สังคมเพื่อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ดังที่อัลเลาะห์ทรงมีโองการไว้ว่า "และพวกท่านจงช่วยเหลือกันในเรื่องของความดี" (มาอิดะห์2)

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login