ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


สัมมนา"วางแผนการเงินรูปแบบอิสลาม"

 

 

                สัมมนาให้ความรู้กับกิจกรรม "วางแผนการเงินรูปแบบอิสลาม" โดยเมืองไทยตะกาฟุล  สำหรับกลุ่มผู้มุ่งหวังที่ให้ความ

 

สนใจเรื่องการออมและการประกันที่มีรูปแบบการบริหารจัดการไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม ให้ความรู้และความเชื่อมั่นโดย

 

อ.อรุณ  บุญชม ประธานคณะกรรมการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login