ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


ตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์ ฟรี !!!

 

 

              เมืองไทยตะกาฟุลส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมมีการวางแผนการออมเพื่อฮัจย์ด้วยโครงการ Simpan Haji พร้อมยังสนับสนุนสมาชิกตะกาฟุลเดินทาง

ไปทำอุมเราะห์ฟรี  ในโครงการ “เมืองไทยตะกาฟุลพาคุณทำอุมเราะห์” ซึ่งทางคณะผู้บริหารตะกาฟุลและลูกค้าเมืองไทยตะกาฟุลที่ได้รับรางวัลเดินทางไป

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561

 

 

 


© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login