ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวสารตะกาฟุล


รวมพลังขับเคลื่อนตะกาฟุลโดย "Takaful Club MTL"

     

 

ตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตร่วมกันเปิดคลับตะกาฟุลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

และเตรียมพร้อมดูแลกลุ่มลูกค้ามุสลิมด้วยแบบตะกาฟุล 

 

 

โดยมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 - 2556 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Login