ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ติดต่อเรา
 
 
 
 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า 1766 เมืองไทย Smile เพื่อให้บริการตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการประกัน โดยลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประกัน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ง่ายๆ เพียงกดหมายเลข 1766 

 
 
นอกจาก 1766 เมืองไทย Smile  แล้ว หากท่านใดเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ถนนรัชดาภิเษก ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ท่านก็จะพบกับศูนย์บริการลูกค้า 
(Customer Service Center : CSC) ซึ่งศูนย์บริการลูกค้านี้ จะให้บริการอันทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริการแบบ One-Stop Service ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน และตัวแทน ซึ่งท่านสามารถติดต่อเกี่ยวกับการประกันชีวิต อาทิ การชำระเบี้ยประกัน การจ่ายสินไหม จ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีห้องรับรองลูกค้าที่จัดขึ้นเพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการสอบถามรายละเอียด หรือปัญหาต่างๆ ของกรมธรรม์กับเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังมีบริการขายของที่ระลึกให้แก่ตัวแทน และลูกค้าอีกด้วย
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login