ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > รางวัลแห่งความภูมิใจ
 

 

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย ได้ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตโดยดำเนินงานมายาวนาน ซึ่งนับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้เอาประกันและประชาชน จึงทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งพิสูจน์ได้จากรางวัลแห่งความมั่นคงแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และรางวัลแห่งเกียรติยศต่างๆ อีกมากมาย จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งมั่นและตั้งใจของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับประชาชนเพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

 

© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login