ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > เมืองไทยตะกาฟุลกับสาเหตุการไม่ซื้อประกันของมุสลิม
 

 

เหตุผลข้อที่1

เหตุผลที่ไม่ซื้อ

ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่อาจรู้ได้ว่าจะได้รับและส่งมอบเงินเอาประกันชีวิตเมื่อใด (โดยทั่วไปบ.ประกันจ่ายค่าสินไหมให้กรณีเสียชีวิต ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไร)

เมืองไทยตะกาฟุล

มีความโปร่งใสชัดเจน มีความแน่นอนด้วยการกำหนดเงื่อนไข และผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าในสัญญา

 
 
 
 

เหตุผลข้อที่2

เหตุผลที่ไม่ซื้อ

การพนัน โชค โอกาส
การซื้อประกันหากไม่เสียชีวิต ก็ไม่ได้เงินใดๆ เลย เบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละปีก็เสียเปล่าๆ ไปเลย เปรียบเป็นการวัดดวง หรือพนันว่า ถ้าเสียชีวิตถึงจะได้เงินตอบแทน หากไม่เสียชีวิต หรือไม่มีความเสียหายใดๆ ก็เสียเงินไปเปล่าๆ

เมืองไทยตะกาฟุล

มีความโปร่งใสชัดเจน มีความแน่นอนด้วยการกำหนดเงื่อนไข และผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าในสัญญา

 
 
 
   
 
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login