ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : รู้จักเมืองไทยตะกาฟุล > บทความเมืองไทยตะกาฟุล
 

ธุรกรรมตะกาฟุล

ธุรกรรมตะกาฟุล

ความจริงธุรกรรมตะกาฟุลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมอาหรับ ก่อนหน้าอิสลามซึ่งเป็นสังคมธุรกิจการค้า เมื่อพ่อค้าชาวอาหรับจะนำกองคาราวานออกเดินทาง พ่อค้าชาวอาหรับรู้ว่าการเดินทางผ่านทะเลทรายมีอันตรายมากมายต่อตัวเอง และสินค้าที่นำไปขาย ดังนั้น ชาวอาหรับ จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งมารวมไว้เป็นกองกลางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมกอง คาราวาน ที่อาจประสบภัย และมอบหมายให้คนที่ไว้ใจได้ดูแลเงินกองนี้ หากเดินทางกลับมาโดยไม่มีอุบัติภัยใด ๆ เกิดขึ้น เงินจำนวนนี้ก็จะถูกคืนให้แก่เจ้าของเงิน และเจ้าของเงินจะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ดูแลเงินของพวกตนเป็นค่าตอบแทน


แต่ต่อมาธุรกรรมประเภทนี้ได้มีเอกชนขอเข้ามาทำแทน โดยอาสารับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และกลายเป็นธุรกิจ ที่จำเป็นควบคู่ไปกับสถาบันการเงินมาจนถึงทุกวันนี้ และทุกประเทศก็มีกฎหมายรองรับธุรกิจประกันภัยที่อาศัยความเสี่ยง และการหารายได้จากดอกเบี้ยเป็นพื้นฐาน


โลกมุสลิมก็เริ่มมองธุรกิจประเภทนี้ว่าผิดต่อหลักชะรีอะห์ และพยายามที่จะดัดแปลงธุรกิจที่จำเป็นประเภทนี้ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และหลักกฎหมายอิสลาม ประเทศแรกที่ขยับตัวในเรื่องนี้ก็คือซูดาน แต่ประเทศที่ทำกิจกรรมประเภทนี้จนประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักของโลก มุสลิมก็คือ มาเลเซีย ที่ประสบความสำเร็จเรื่องธนาคารมาก่อนหน้านี้แล้ว


อย่างไรก็ตาม กว่าจะก่อตั้งธุรกิจตะกาฟุลขึ้นมาเป็นล้อคู่ไปกับธนาคารอิสลาม นักธุรกิจที่มีวิญญาณอิสลามก็ต้องใช้เวลากว่า 2 ปี ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ต้องการให้ธุรกิจตะกาฟุลเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง คู่ไปกับธุรกิจประกันภัยแบบตะวันตก มาเลเซียจึงอากกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่เปิด “เสรีทางการค้าและการบริการ” อย่างแท้จริง


จาก หนังสือทำเนียบบุคคลในสังคมมุสลิมและองค์กรมุสลิม จัดทำโดยสหกรณ์อิสลาม
สันติชน จำกัด เรื่อง ธุรกิจประกันมัวแต่พูดแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้ทำไมไม่ทำ
โดย บรรจง บินกาซัน หน้า 304 - 305
© 2555 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต Login